Открийте отговори, питайте въпроси, споделете мнение, свържете се с други от Българското Обединено Дрон ОБщество

Форуми " Форуми " Всичко за дроновете " Производители " Всичко за Dji " Дискусия за въвеждане на твърдо ограничение от 120 метра за любителски дрони C0

Съжалявам, отговори намерени не е имало.

Log in to reply.