Открийте отговори, питайте въпроси, споделете мнение, свържете се с други от Българското Обединено Дрон ОБщество

Форуми " Форуми " Изгубени от вихъра – Изгубени / откраднати / намерени " ИЗГУБЕН ДРОН DJI AIR 2 край река Янтра във ВЕЛИКО ТЪРНОВО – НАМЕРЕН!!!

  • dafaweb

    Модератор
    02.11.2023 15:43

    Дрона е намерен!

Log in to reply.