Открийте отговори, питайте въпроси, споделете мнение, свържете се с други от Българското Обединено Дрон ОБщество

Форуми " Форуми " Изгубени от вихъра – Изгубени / откраднати / намерени " Изгубен дрон SJRC f22 в стария град на Созопол

Log in to reply.