Открийте отговори, питайте въпроси, споделете мнение, свържете се с други от Българското Обединено Дрон ОБщество

Форуми " Форуми " Дрон сбирки / срещи / Събития " MultiGP FPV Race Varna – Състезание с дронове на 23-ти и 24-ти юли 2022г. Варна

Съжалявам, отговори намерени не е имало.

Log in to reply.