Открийте отговори, питайте въпроси, споделете мнение, свържете се с други от Българското Обединено Дрон ОБщество

Форуми " Форуми " Изгубени от вихъра – Изгубени / откраднати / намерени " Намерен дрон в морската градина в Бургас.

Съжалявам, отговори намерени не е имало.

Log in to reply.