Открийте отговори, питайте въпроси, споделете мнение, свържете се с други от Българското Обединено Дрон ОБщество

Форуми " Форуми " Всичко за дроновете " Правила, закони, наредби и нормативи за управление на дронове ( БЛС – безпилотно летателно средство )

 • Правила, закони, наредби и нормативи за управление на дронове ( БЛС – безпилотно летателно средство )

  Posted by DronesBG on 23.09.2023 22:02

  В тази тема ще бъдат поместени всички правила, закони, наредби, нормативи и изисквания за управление на “Безпилотно Летателно Средство” или накратко БЛС. На други места съществува и термин БЛА – безпилотен летателен апарат.

  Цитатите ще са дословни, тъй като всяка интерпретация и преразказване на закони, разпоредби и други държавни текстове би довела до неправилно и погрешно разбиране. В началото на статията предварително ще добавя линковете на всички текстове и материали от държавните и европейски сайтове. В отделни постове ще разграничавам различните параграфи.

  Подготовка за А1/А3 – https://drone.1xhr.com/documents

  Текущото законодателство за употребата на дроновете ги разграничава в две категории: Употреба на БЛС за любителски и за професионални цели. Предполагам се знае, кое спада към любителско позлване и професионално, но за всеки случай:
  – Любителската употреба на БЛА или БЛС ( дронове ), може да бъде употребата в спортни и развлекателни дейносто, като снимане на парти, снимане на лично или частно събитие на вас или ваши близки, снимане на природата с лична цел или състезания с дронове и други;
  – Професионална употреба – тук спада всяка дейност, която извършва собственила и/или този който управлява дрона, тоест заснемане на сватби, събития, извършване на продажби на снимки и видеоматериал заснет с дрона и други.

  Във световен мащаб, повечето страни разрешават употребата на тези летателни апарати за любителски цели, без нужда от разрешително, лиценз или други документи от ВА ( въздухоплавателни администрации ). Но това не значи, че на всяко място в дадена държава е позволено или безопасно, тоест не е неограничено. Поради тази причина повечето държави са изработили специални карти, на които се посочва къде може да се управлява дрон, височини, и други данни, както и къде е забранено. И е добре да се запознаете не само с правилата описани в тази тема, но и с тези карти или съответната карта за държава в която сте решили да позлвате дрона си за любителско позлване.

  За професионалната употреба на дрон също в много Европейски и други държави е позволена употребата на дронове за търговски / професионални цели, но условията и изискванията са доста и строги, като във всяка държава могат и да варират. В доста от страните е задължително и да притежавате разрешителни и лицензи издадени от Национална въздухоплавателна администрация, като трябва да се сдобиете с тях, преди извършването на каквато и да е дейност. Също така в някои държави има по-специални изисквания и закони касаещи личните данни и личната неприкосновеност.

  Съществуват обаче и няколко световноприети основни правила, които трябва да знаете. Като цяло в страни членки на ЕС вече се продават устройства със специални брошури съдържащи, както основни правила, така и карти с разрешени и забранени места. По-добре е да иамте такава брошура или да потърсите за страната вк ояот мислите да управлявате дрон за любителска цел.

  Правилата за региулация на въздухоплаването по отношение на дроновете, както на европейско, така и на световно ниво, са все още в процес на оформяне и разработване. Тоест към настоящето правилата в други страни вероятно са различни.

  Кои са важните правила, които всеки пилот и собственик на дрон, трябва да знае ?

  1. Управлявайте с грижа, уважавайте неприкосновеността
  2. Управлявайте безопасно, спазвайте правилата за безопасност при полет
  3. Управлявайте отговорно, застраховайте се.

  А какво друго трябва да знам ?

  Повечето държави членки на ЕС са приели специални правила, които да регулират полети във въздухоплаването в съответното национално въздушно пространство.
  При управление на дрон, трябва да спазвате законите горните правила, както и да не застрашавате живота или законите за личната неприкосновеност, защитавате личните данни и да не застрашавате други лица, техните права като граждани, както и да не застрашавате неземно имущество и въздухоплавателни средства.
  Когато управлявате дрон, трябва да спазвате закона за поверителността и защита на личните данни.
  В случай на инцидент, пилотът на дрона е длъжен да възстанови нанесените от него или нея щети.
  Трябва да притежавате за някои държави задължително подходяща застраховка за полета.

  Неспазването на тези и правилата за България по-долу би довело, до доста сериозни финансови загуби и юридически проблеми!
  Особено, в чужда страна.

  ИЗТОЧНИК: https://dronerules.eu/bg/recreational

  Преди всичко ще публикувам в първия пост на темата сайта за регистрация на оператор на БЛС – физическо или юридическо лице, което възнамерява и експлоатира един или повече БЛС, а “Дистанционно управляващ пилот” ( ДУП ) – лицето, което ще управлява описания дрон.

  ———————————————————————-

  С влизането на новите закони, наредби, нормативи и изисквания за управление на БЛС ( дрон ) е прието в ЕС, съответно и в България изискването за регистрация на оператори на БЛС и дистанционно управляващ дрон, определящи се в съответно няколко категории според различните възможности, габарити и тегло на дроновете.

  Цитат от сайта на “Гражданска Въздухоплавателна Администрация” и специално направения за целта отделен сайт – drones.caa.bg. Линк към оригиналната статия: https://drones.caa.bg/bg/news/operator- … asch-pilot

  1. Оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот

  С влизането в сила на Регламент 2019/947 относно изисквания за експлоатация на безпилотни летателни системи, или както се наричат в ежедневието дронове, се въвеждат няколко основни понятия – две от тях са оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот.

  Оператор на БЛС може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или възнамерява да експлоатира една или повече БЛС и носи цялата отговорност за дейността.

  Дистанционно управляващ пилот е лицето, което управлява дрона.

  Тези два субекта се идентифицират с два различни номера.

  Оператор на БЛС се регистрира и се идентифицира с дигитален регистрационен номер, чийто формат е BGR5anfdhds4rust-xyz. Последните три знака са тайни и операторът на БЛС не трябва да ги разпространява. С този номер (без последните три цифри) операторът на БЛС маркира всеки дрон, който експлоатира. Начинът на поставяне на номера зависи от оператора на БЛС, стига номерът да е видим, четим и неизтриваем. Този номер е като регистрационния номер на колата.

  На дистанционно управляващ пилот му се назначава идентификационен номер, чийто формат е BGR-RP-hsfgsuona2s8, и след като премине обучение и изпит, му се издава свидетелство с този номер. Това свидетелство е като шофьорската книжка.

  В някои случаи тези два субекта могат да бъдат едно и също лице. Например, дистанционно управляваща пилот, който е над 18 години и извършва полети за забавление, е и оператор на БЛС. Въпреки това двата вида номера не са взаимозаменяеми и дрон се маркира само с номера на оператора на БЛС.

  2. Регистрация на оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот ДУП

  Платформа за регистрация на оператори на БЛС и дистанционно управляващи пилоти – https://drones.caa.bg
  Регистрация на оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот – https://drones.caa.bg/bg/user/login
  Система за онлайн обучение и проверка на компетентност на дистанционно управляващи пилоти ( ДУП ) – https://x-tesla.caa.bg/home

  Цитат от сайта на drones.caa.bg

  Регистрацията на оператор на БЛС е задължителна, ако лице възнамерява да извършва полети с БЛС (освен предвидените изключения, видни на https://drones.caa.bg/bg/nashata-usluga).
  Регистрацията на оператор на БЛС е административна процедура. Самата регистрация не дава права за полети. За да се извършват полети с БЛС следва да се спазват всички изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, като например обучение на персонал, разработване на експлоатационни процедури и кандидатстване за разрешение, когато е необходимо.
  Информацията, която се въвежда при регистрацията на оператор на БЛС, се изисква съгласно чл. 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, както и за еднозначното идентифициране на лицето.
  ГД ГВА е администратор на лични данни и Вашите данни се обработват, за да отговарят на изискванията на чл. 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947. Данните ще бъдат обработвани за целите на прилагането, управлението и надзорните дейности в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.
  Във връзка със задължението за споделяне и обмен на данните Вашите данни могат да бъдат предоставени на правоприлагащите органи (по-специално: МВР, ДАНС, и др.), Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и компетентните органи, посочени в чл. 74 от Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване.

  Цитат от сайта на drones.caa.bg
  3. Инструкции за използване на платформата за регистрация

  Регистрацията на оператор на БЛС се осъществява от меню „Вход“ в горния ляв ъгъл.

  След настигане на бутон „Вход“ се избра една от следните опции:

  – Регистрирай Физическо лице

  – Регистрирай Юридическо лице

  – Промени паролата си

  В случай че е избирана опцията „Регистрирай Физическо лице“:

  Попълва се регистрационната информация, включваща трите имена на лицето, адрес, ЕГН, телефонен номер, застраховка (ако е необходима).

  В случай че не се предвижда експлоатация на дрон с тегло над 20кг, съществува опцията да се игнорира изискването за застраховка чрез бутон „Премахни“. Премахването се потвърждава чрез допълнителния бутон.

  Потребителят се запознава с политиката за защита на личните данни и декларацията, като маркира съответните бутони.

  С натискане на бутон „Регистрирай се“ се изпраща заявката за регистрация на профила.

  Заявката се преглежда и потвърждава от Администратор на системата. В случай на некоректни данни, потребителят ще получи системно съобщение за отстраняване на грешките.

  Ако заявката е потвърдена, потребителят ще получи имейл с активационен линк, от който може еднократно да влезе в системата и да зададе парола. С това действие профилът на потребителя в системата вече е активен.

  Системата генерира уникален регистрационен номер на оператора на БЛС. Потребителят може да види своя номер в профила си.

  Операторът на БЛС следва да попълни и поддържа актуална информация за:

  – дроновете, които ще експлоатира;

  – пилотите, които ще извършват полети с посочените дронове.

  Тази информация се попълва в меню „Работен плот“.

  В секция „Действия“ от падащото меню „Добави“ се избира каква информация ще се попълва.

  С избирането на опция „Пилот“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за пилота. Всеки пилот се регистрира отделно.

  С избирането на опция „БЛС“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за дрона. Всеки дрон се регистрира отделно.

  В случай че е избирана опцията „Регистрирай Юридическо лице“:
  Попълва се регистрационната информация, включваща трите имена на представителя на фирмата, ЕГН, наименование на фирмата и ЕИК, телефонен номер, адрес, застраховка.

  Забележка: Към момента е осигурена възможност това поле да не се попълва. Може да се премахне изискването за застраховка от бутон „Премахни“, след което се потвърждава премахването.

  Потребителят се запознава с политиката за защита на личните данни и декларацията, като маркира съответните бутони.

  С натискане на бутон „Регистрирай се“ се изпраща заявката за регистрация на профила.

  Заявката се преглежда и потвърждава от Администратор на системата. В случай на некоректни данни, потребителят ще получи системно съобщение за отстраняване на грешките.

  Ако заявката е потвърдена, потребителят ще получи имейл с активационен линк, от който може еднократно да влезе в системата и да зададе парола. С това действие профилът на потребителя в системата вече е активен.

  Системата генерира уникален регистрационен номер на оператора на БЛС. Потребителят може да види своя номер в профила си.

  Операторът на БЛС следва да попълни и поддържа актуална информация за:

  – дроновете, които ще експлоатира;

  – пилотите, които ще извършват полети с посочените дронове.

  Тази информация се попълва в меню „Работен плот“.

  В секция „Действия“ от падащото меню „Добави“ се избира каква информация ще се попълва.

  С избирането на опция „Пилот“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за пилота. Всеки пилот се регистрира отделно.

  С избирането на опция „БЛС“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за дрона. Всеки дрон се регистрира отделно.

  Промяна на парола
  От подменю „Промени паролата си“ потребителят може да промени паролата си при необходимост.

  Маркиране на дрон
  Уникалният регистрационен номер на оператора на е във формат BGRsdkaljdff5fdv-xyz, от който последните три цифри xyz са секретни и не разпространяват.

  Потребителят следва да маркира с този номер всички свои дронове, които експлоатира, за конкретния случай от примера BGRsdkaljdff5fdv.

  Маркиране означава обозначаване на дрона с уникалния регистрационен номер на оператора на БЛС, като номерът може да е и под формата на QR-код. Маркировката трябва да е четлива и неизтриваема.

  Цитат от сайта на drones.caa.bg | Оригинална статия: https://drones.caa.bg/bg/nashata-usluga
  – Относно услугата

  Съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 операторите на БЛС се задължават да се регистрират:

  а) когато извършват експлоатация в „неограничената“ категория с което и да било от следните безпилотни въздухоплавателни средства:

  – с MTOM от 250 g или повече или което в случай на удар може да предаде на човек кинетична енергия, по-голяма от 80 джаула;

  – което е оборудвано със сензор, който може да улавя лични данни, освен ако не отговаря на изискванията на Директива 2009/48/ЕО.

  б) когато извършват експлоатация в рамките на „специфичната“ категория с безпилотно въздухоплавателно средство с каквато и да било маса.

  Операторите на БЛС се регистрират в държавата членка, където е тяхното местопребиваване – за физически лица, или където е тяхното основно място на стопанска дейност – за юридически лица, и гарантират, че тяхната регистрационна информация е точна. Оператор на БЛС не може да бъде регистриран в повече от една държава членка едновременно.

  След регистрацията се издава уникален цифров регистрационен номер за оператора на БЛС. Уникалният регистрационен номер на оператор на БЛС, издаден от платформата, се състои от общо 16 буквено-цифрови знака, напр. BGRpxs4wvrvpbp63-duz, подредени както следва:

  1) първите 3 буквено-цифрови знака (само главни букви) означават кода на държавата членка на регистрация;

  2) последвани от 13 буквено-цифрови знака (само малки букви); и

  3) 3 допълнителни буквено-цифрови знака (само малки букви), наречени „секретни цифри“ генерирани на случаен принцип.

  Oператорът на БЛС поставят своя регистрационен знак без секретните цифри върху всяко безпилотно въздухоплавателно средство, което отговаря на условията, посочени по-горе. Може да се използва и QR код за уникалния регистрационен номер.

  Цитат от сайта на drones.caa.bg | Оригиналната статия: https://drones.caa.bg/bg/news/eksploata … kategoriya
  4. Експлоатация на БЛС в неограничена категория

  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 въвежда три категории на опериране – неограничена, специфична и сертифицирана. За обикновения любител на дронове интерес представлява най-вече неограничената категория.

  Експлоатацията в неограничена категория не изисква вземането на предварителни разрешения от ГД ГВА, стига да се спазват изискванията на регламента, като обучение на пилота, полети в обсега на видимост на пилота, височина на полета до 120м.

  Отделно неограничената категория е разделена на 3 подкатегории:

  – Подкатегория А1 – извършване на полети над хора, но не множество хора;

  – Подкатегория А2 – извършване на полети близо до хора;

  – Подкатегория А3 – извършване на полети далеч от хора.

  Регламентът въвежда също така класове дронове, с които е заложено да се оперира в определени категории/подкатегории. До влизането в сила на регламента няма произведен дрон с СЕ и клас маркировка. Затова регламентът въвежда преходен период до 01.01.2023, където има разлика спрямо нормалната неограничена категория какъв дрон къде може да лети.

  Опериране с дрон, произведен с СЕ и клас маркировка

  Неограничена категория

  Класове (тегло)

  Подкатегория А1 (над хора)

  С0 (250 гр), С1 (900 гр)

  Подкатегория А2 (близо до хора – 30м, 5м)

  С2 (4 кг)

  Подкатегория А3 (далеч от хора)

  С3 (25 кг), С4 (25 кг)

  Преходен период – ситуацията, която е в момента

  Тип на експлоатация

  Дрон без клас маркировка – тегло

  Съгласно изискванията на подкатегория А1

  под 500 гр

  Съгласно изискванията на подкатегория А2, но отстоянието от хора е 50м, не 30м и няма опция за режим на ниска скорост

  500 гр < 2 кг

  Съгласно изискванията на подкатегория А3

  2 кг < 25 кг

  DronesBG отговори преди 9 месеци 1 потребител · 0 Replies
 • 0 Replies

Съжалявам, отговори намерени не е имало.

Log in to reply.