Открийте отговори, питайте въпроси, споделете мнение, свържете се с други от Българското Обединено Дрон ОБщество

Форуми " Форуми " Всичко за дроновете " Въпроси и отговори " УСЛУГА С ДРОН ИЛИ НАЕМ НА ДРОН? – Адвокат Димитрина Бъклова

 • УСЛУГА С ДРОН ИЛИ НАЕМ НА ДРОН? – Адвокат Димитрина Бъклова

  Posted by dafaweb on 26.10.2023 00:29

  УСЛУГА С ДРОН ИЛИ НАЕМ НА ДРОН?

  Следващият месец господин Х планира заснемане на природни забележителности в българските планини. Той се е уговорил с братовчеда на свой познат да ползва дрона му, за да обогати проекта си с въздушни фотографии. Собственикът на дрона поставил условие да оформят отношенията по заснемането писмено.

  Ако въздушните кадри бъдат заснети от собственика на дрона, тогава страните трябва да сключат договор за изработка. При него изпълнителят се задължава срещу договореното възнаграждение да извърши определената работа и да предаде снимките на господин Х.

  В договора или като приложение към него господин Х следва подробно да опише заданието си – обектите за заснемане, брой кадри от всеки обект, дневни и нощни снимки и други изисквания. В този случай изпълнителят извършва работата самостоятелно и на свой риск. Той може да възложи заснемането на кадрите на дистанционни пилоти, с които е сключил трудов или граждански договор.
  Възнаграждението се дължи само ако е предаден краен резултат, който отговаря на заданието.

  Ако страните сключат договор за наем, собственикът на дрона (наемодател) следва да предостави ползването на самата вещ на господин Х (наемател) за определено време срещу заплащането на договорената цена.
  Господин Х ще получи фактическото владение върху летателната система и сам ще направи въздушните снимки. Той избира времето, мястото и продължителността на полетите. Определя количеството и качеството на заснетия материал. Наемателят е длъжен да пази дрона и да го върне на наемодателя в състоянието, в което го е приел. Препоръчително е в договора подробно да бъдат разписани правата и задълженията на страните, да се уточни кой поема разходи за поправка на летателната система, плащането на застрахователни премии и обезщетения за причинени вреди и др.
  Възнаграждението се дължи за периода на ползване. Наемателят не дължи плащане, ако по вина на наемодателя не е ползвал вещта.

  При договора за наем възникват няколко въпроса, свързани със субектите, участващи в експлоатацията, отговорността при полет и задължението за маркиране на безпилотната система.
  Отговорите на тези въпроси ще бъдат предмет на следващи публикации.

  Тази статия разглежда казуса на господин Х. Тя не представлява правно становище или правен съвет и не претендира за изчерпателност.

  Ако имате нужда от консултация или съдействие за изготвяне на договор, свържете се с мен на посочения телефон, адрес или форма за контакт.

  Ако публикацията ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я или оставете коментар.

  ИЗТОЧНИКhttps://www.facebook.com/advokatbaklova/photos/a.114143397294619/179540644088227/

  dafaweb отговори преди 8 месеци 1 потребител · 0 Replies
 • 0 Replies

Съжалявам, отговори намерени не е имало.

Log in to reply.